Toleransevinduet som verktøy

Toleransevinduet er et bilde på kapasitet. Modellen referer til den optimale aktiveringen for at et menneske skal kunne oppleve å mestre de krav som man møter gjennom livet.  Om aktiveringen blir for høy befinner du deg i en hyperaktiv tilstand og kroppen lager en alarmberedskap (Fight or flight).  

Blir aktiveringen for lav, dempes aktiveringen og du kjenner på en følelse av tomhet og en følelse av å være avstengt fra omverden (Nordanger, 2014)

Er vi innenfor toleransevinduet, opplever vi en tilstand av oppmerksom tilstedeværelse i situasjonen. (Hoffart & Malmo, 2021). Alle vipper ut av toleransevinduet av og til og det er normalt at det varierer i størrelse gjennom dagen, uken og livet.

Alle mennesker opplever stress i perioder i livet. Det er ikke farlig med kortvarig stress som aktiverer oss til handling. Det som kan være helseskadelig stress er aktivering som pågår over tid. Langvarig stress har sammenheng med en rekke sykdommer og det er viktig å ha gode mestringsstrategier for å håndtere stress og livets utfordringer. Når vi opplever at vi mestrer livet tilfredsstillende er toleransevinduet vårt stort nok. Når vi opplever at vi ikke mestrer livet, oppleves toleransevinduet smalt.

I klinikken ser jeg ofte normale og sunne mennesker som opplever av ulike grunner at kapasiteten, eller toleransevinduet om du vil, blir begrenset. Det som gjerne da skjer, er at de slutter å gjøre aktiviteter og handlinger som er helsefremmende. Under pandemien så vi f.eks at mange sluttet å trene og være aktiv tiltross for at de fleste vet at aktivitet er sunt og helsefremmende.

La meg dele tre tips for at du skal beholde et stort toleransevindu

1: Vær fysisk aktiv. Myndighetenes anbefaling for fysisk aktivitet er minimum 2,5 timer pr uke.  Forsøke å være litt ute og gjerne i naturen.  Aktivitet ute i naturen kan gi god effekt på ditt stressrespons-system og for noen også medføre at man blir mindre selvkritisk. (nhi.no)

2. Sosial kontakt. Gode kollegaer kan være helsefremmende. Gode kollegaer tjener som vitaminer for helsa kan jeg hevde og . ved å være en god kollega bidrar du til helsefremming for deg selv og dine kollegaer.

3. Vær nysgjerrig på positive følelser. Livet skal ikke bare handle om å overleve. Ved å være nysgjerrig på positive følelser øker du ditt toleransevindu og kapasitet.  Da står du bedre rustet til å mestre livets utfordringer.

Referanser

Nordanger, D. (2014). Traumefeltets nyttigste verktøy? Child and Adolescent Complex Trauma Society. 

http://www.cactusnettverk.no/traumefeltets-nyttigste-modell/

https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/en-times-gatur-i-naturen-reduserer-stress/

https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2021/08/toleransevindumodellen-i-skolen

Lignende artikler