Foredrag og konferanser

 

«Helt fantastisk. Denne mannen kunne jeg hørt på i mange timer. Det at han bevegde seg mye mens han snakket, gjorde at jeg fulgte bra med. Man kunne høre at han var dyktig.
Videosnutter og bilder er veldig bra!»

«Har vært en av de kursene jeg har hatt mest nytte av og føler at jeg kan tenke meg å høre noe mer om.»

All PRESENTATIONS ARE AVAILABLE IN ENGLISH


ARBEIDSGLEDE, MOTIVASJON OG INSPIRASJON!

Hva trenger vi for å trives i jobben? Hvordan få engasjerte og dedikerte medarbeidere?
Dette inspirasjonsforedraget ble til etter følgende bestilling: -Vi ønsker ikke moralisering og tungt stoff, men påfyll, og inspirasjon. Foredraget passer når dere ønsker faglig påfyll,  inspirasjon, og mye latter! 
«Akademisk standup» er en dekkende betegnelse. Her blandes forskningsresultater om jobbtilfredshet og arbeidsglede med humor og eksempler. Temaet er alvorlig nok og tema presenteres på en underholdende, nyansert og forskningsbasert måte. Målet er å inspirere ved å vise engasjement, tilstedeværelse og kunnskap. 
-Et foredrag om arbeidsglede skal virke arbeidsgledende! 

OMSTILLING GJENNOM SAMARBEID

Det nye arbeidslivet vil kreve omstilling og endring. Hvordan skal bedriften og de ansatte skape gode og sunne omstillingsprosesser? 

Dette foredraget ble første gang presentert i forbindelse med oppdrag der en bedrift ønsket å forberede tillitsvalgte, verneombud og ledere om forestående omstilling og endringsprosess.  

NHO postulerer at de neste 20 årene kalles «Det nye arbeidslivet». Dette arbeidslivet kjennetegnes av økt omstilling, automatisering og endring for bedriftene og deres ansatte. 

Foredraget ønsker å tematisere Omstilling som tema og belyse hvorfor over 50% av bedriftene som er i omstilling ikke når sine mål etter endt omstilling. Hvordan skape gode og sunne omstillingsprosesser er krevende og et foredrag av Psykologberge om suksessfaktorer for vellykket omstillingsprosess har mottatt meget gode tilbakemeldinger. 

ENSOMHET

Hva er ensomhet og hvordan møte mennesker som gi uttrykk for ensomhet. Foredraget passer for helsepersonell som møter mennesker som gi uttrykk for å være ensomme i sitt virke.  

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

700.000 arbeidsføre står i dag utenfor arbeidslivet i Norge.
Hvordan kan vi hjelpe mennesker som ønsker, og har en arbeidsevne, tilbake til arbeidslivet? Hvordan unngå høyt sykefravær? 

Et inkluderende arbeidsliv krever inkluderingskompetanse:
kunnskap om mennesket, arbeidsplassen og arbeidsmarkedet. 
Foredraget presenterer og diskuterer forskning fra Supported Employment og erfaringer fra klinisk praksis og psykologiteori. 

ARBEID UNDER PRESS
HVORDAN JOBBE EFFEKTIVT OG BEVARE OVERSKUDDET?

Foredraget fokuserer på hvordan vi kan lære oss å jobbe effektivt og bevare overskudd. Tema som belyses er stress, stresshåndtering, og fokuserer på hvordan du kan mestre utfordringer på en effektiv måte samtidig som du har overskudd og balanse mellom jobb og fritid. Lær mer om hva som er arbeidsgivers ansvar og hvilket ansvar den enkelte har for å jobbe effektivt under krevende omstendigheter Foredraget kombinerer psykologisk kunnskap med eksempler fra arbeidslivet og med en god dose humor.

KONTROLLMESTRINGSTEORI

-Når pasienten setter oss på prøve. Hva gjør vi da? 

​Med bakgrunn i Kontrollmestringsteori gir kurset innføring i praktisk tilbnærming til hjelpearbeid. Metoden hjelper helsepersonell å bli bedre i sin yrkesutøvelse. 
Kontrollmestringsteori ble utviklet i San Francisco på 60-tallet. Dette er en integrativ og positiv psykoterapiteori. 
Les mer på www.kontrollmestring.no

MINDFULNESS

Tilstedeværelse i nuet er en av vår tids største utfordringer. Stadige avbrytelser og muligheter gjør at mange opplever å være mindre tilstede i eget liv. 

Mindfulness, eller Oppmerksomt nærvær om du vil, har blitt svært populært blant nordmenn og har også blitt en integrert i behandling av psykiske og somatiske lidelser.
I dette foredraget er det fokus på hvordan man kan trene oppmerksomheten og øve seg på å være mer tilstede her og nå.

KOMMUNIKASJON OG VEILEDNING

Hvordan gjennomføre en vanskelig samtale? Hva betyr empatisk konfrontasjon og hvordan lytter vi aktivt? 
Gjennom kombinasjon av foredrag, dialog og tid til refleksjon lærer dere hvordan man kan bli bedre til å kommunisere. 

ARBEID OG PSYKISK HELSE: TEORI OG PRAKSIS

Hva er psykisk helse? Hva er forskjellen på psykiske plager og psykisk lidelse? Hvordan kan vi best møte mennesker med psykiske helseutfordringer?  
Psykologberge har mottat meget gode tilbakemeldinger på dette kurset som fokuserer på psykisk helse og arbeidets betydning for menneskets helse.
Kursettilpasses oppdragsgivers behov og bestilling. 

UTSETTELSESATFERD: PROKRASTINERING: Hvorfor studenter utsetter ting og hvordan utsettelsesatferd påvirker helse og velvære

Prokrastinering er vanlig. Men, når utsettelse begynner å bli en vane, når du merker at det ikke er bare én ting du ikke får gjort, men flere, når det går utover nattesøvn og du er litt mer irritabel, litt mer stressa og urolig, og når dette skjer på tvers av situasjoner, så har du et problem.
Foredraget passer utmeket til elever i ungdom og videregående skole, skolepersonell og foreldre. 

Les mer: http://turl.no/16tk