Foredrag

Et utvalg

Dette kritikerroste foredraget som Jan-Martin har levert på utallige arrangement, omhandler temaer som er viktig i en hver organisasjon, firma og avdeling. Med inspirasjon, troverdighet og glimt i øyet emner Jan-Martin å engasjere og motivere deltagerne.

Med en god dose humor blir foredraget aldri kjedelig, og kombinert med sin bakgrunn som psykolog får deltagerne verktøy til å ta med seg i sitt daglige arbeid på arbeidsplassen.

Gjennom hans foredrag får man høre om tema som:
 • Arbeidsmiljø
 • Medarbeiderskap
 • Hvordan man lykkes som team
 • Jobbengasjement
 • Endring og omstillinger
 • Trygghet i arbeidshverdagen
 • Se muligheter i de utfordringer som dukker opp
 • Arbeidsglede under press / stressmestring

Varighet på foredraget er 45 til 60 minutter, men det er også veldig populært med en workshop i etterkant av foredraget på 1,5 time. Jan-Martin har alltid et formøte med kunde, enten via telefon eller over Teams – dette for å være mest mulig forberedt til deres deltakere og levere best mulig. Foredrag og workshop kan leveres på både norsk og engelsk.

Foredraget og en eventuell workshop kan også vinkles mot ledelsen i en organisasjon hvor han kan ta opp temaer som er viktig for deres deltagere. I tillegg til arbeidsmiljø og samhandling snakker han ofte om å bygge team, stresshåndtering, sykefravær, den vanskelige samtalen og ledelse i utfordrende tider.

Nedenfor ligger kort beskrivelse på øvrige foredrag om du ønsker å gå mer ned i dybden på et spesifikt tema.

Å arbeide under press er krevende, særlig over tid. Det er likevel slik at noen trives best «når det blåser», mens andre trenger forutsigbarhet og trygghet. Dette kurset lærer deg noen grep som vil hjelpe deg når det blir tøffere tider.

Læringsmål​​​​​​​

 • Stress og stresshåndtering
 • Slik mestrer du utfordringer samtidig som du har overskudd og balanse mellom jobb og fritid
 • Hva er arbeidsgivers ansvar og hvilket ansvar har den enkelte for å jobbe effektivt under krevende omstendigheter

Kurset kombinerer psykologisk kunnskap med eksempler fra arbeidslivet og en god dose humor.

Hvorfor takler noen kriser bedre enn andre?

Hva fremmer god psykiske helse og hvordan kan vi ivareta vår egen (og andres) mentale helse?

Læringsmål​​​​​​​

I dette kurset får du innblikk i hvordan du kan se muligheter i de utfordringene du møter. Resiliens er som en muskel med psykologisk motstandskraft. Dette kan læres og «muskelen» kan bygges over tid med målrettet innsats og rett fokus.

 • Hva er mental helse?
 • Hva er psykiske plager og lidelser?
 • Hva er resiliens og hvordan styrker vi den?
 • Hvordan se muligheter i dine utfordringer?

Hva kjennetegner de som lykkes med endring? Resiliens er svaret og fokus i dette foredraget. Lær hvordan du kan bygge mentale muskler og robusthet hos deg selv og dine kollegaer. Mentale muskler bygges av tilhørighet, sunn tankegang, velvære og mening. Robusthet kan trenes og bygges best i krevende tider. Målet med foredraget er å gi kunnskap om hvordan du kan lykkes med omstilling og skape optimisme: Vi skal komme oss igjennom krevende tider, sammen!

Hvordan kan du som leder, tillitsvalgt og ansatt bli bedre på å kommunisere, og møte andre på en god måte?

I de vanskelige og viktige samtalene slår ofte følelser inn. Verken ledere eller medarbeider klarer være bare rasjonelle. Mange kvier seg forståelig nok for slike samtaler. Kurset vil gi deg viktige verktøy for hvordan du kan kommunisere i den krevende samtalen.

Hvordan kan du som leder bli bedre på å møte ansatte som sliter, slik at både du, bedriften og den ansatte kommer best mulig ut av en krevende situasjon? Foredraget fokuserer på hva vi vet fra forskning, hva virker av kommunikasjon, hvordan skaper du den viktige samtalen? Hva gjør de gode lederne? Case blir brukt til å belyse tema på en verdifull måte.

I dagens arbeidsliv hvor fleksibilitet og selvstendighet råder, forventes det at du klarer å holde deg selv motivert, være positiv, ta imot nye utfordringer og få jobben gjort. Du skal kunne prestere og levere på ulike arenaer, i samarbeid med andre og selvstendig. Det krever at du har de nødvendige verktøy tilgjengelig!

Med kunnskap og innsikt om hvordan du kan jobbe med å mestre eget stress, sikre at ditt toleransevindu er stort og utøve god selvledelse. Du vil da oppleve økt motivasjon, mestringsfølelse og selvtillit.

Det nye arbeidslivet vil kreve omstilling og endring. Hvordan skal bedriften og de ansatte skape gode og sunne omstillingsprosesser? Dette foredraget ble første gang presentert i forbindelse med et oppdrag der en bedrift ønsket å forberede tillitsvalgte, verneombud og ledere om forestående omstilling og endringsprosess. Foredraget tematiserer omstilling og belyser hvorfor over 50% av bedriftene som er i omstilling ikke når sine mål etter endt omstilling. I dette foredraget avslører Berge suksessfaktorer for en vellykket omstillingsprosess. Et foredrag som har mottatt meget gode tilbakemeldinger.

Ønsker du et tilbud?

Kontakt meg i dag for en uforpliktende samtale

Konferansen Kvalitet i SFO ble i november arrangert for 25.gang i Bergen. To strålende dager med 330 deltakere fra hele landet. Jan-Martin skulle avslutte konferansen fredag og snakke om hvordan bygge mentale muskler i skole og SFO. Et viktig tema ble formidlet med faglighet, engasjement, humor og tilstedeværelse. Jan-Martin hadde forberedt seg godt på målgruppen og leverte et strålende innlegg. Nysgjerrighet og oppfølging i forkant av innlegget var forbilledlig. Jeg kan på det varmeste anbefale Jan-Martin.
Terje Wiik
Nettverket for SFO
Jan-Martin Berge holdt et strålende foredrag om arbeidsglede og mentale muskler på vår Høstkonferanse 16.november 2022.Det var ca. 50 deltakere som jobber i NAV og i Helfo og tilbakemeldingene var at dette var et veldig godt foredrag og i en tid med store krav til de ansatte passet dette foredraget utmerket for oss. Det å få et løft med både dybde og humor var akkurat det vi trengte. Jan-Martin hadde god formidlingsevne og skapte lett kontakt med deltakerne i salen. Han har min varmeste anbefaling.
Øyvind Hov Randmæl
AVYO