Stresshåndtering med feil fokus?

Er det et tegn på sunnhet å være frisk i en syk setting?

Er det en fór lettvint løsning å sende ansatte på kurs i stresshåndtering eller Mindfulness , når det i virkeligheten er arbeidsplassen som er årsaken til stress?

Arbeidsgiver forvalter helsekilder og i dagens arbeidsliv er det viktig å minne oss om dette ansvaret og tørre å stille oss spørsmålet: Hva skaper stress og hvordan skal vi forebygge og håndtere stress i organisasjonen?

-Og tilslutt ønsker jeg å si noen trøstende ord, til deg som føler du ikke mestrer alle krav på en god nok måte, som stresser og føler deg mislykket:

Det er ikke sikkert det er noe galt med deg!?

Kanskje det er settingen du lever i som er dysfunksjonell? 😘

Lignende artikler