Anerkjennelse

Visste du at det å oppleve anerkjennelse og motta feedback på jobben har effekt på din helse og motivasjon? En viktig del av anerkjennelse er feedback; tilbakemeldinger på den viktige jobben du gjør.

Ved å gi hverandre mer feedback sørger vi for at vi ser hverandre på jobben. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og anerkjent og dette behovet er livslangt.

Arbeidstakere som rapporterer at de ikke får noen form for anerkjennelse eller feedback på arbeidet de gjør rapporterer oftere hodepine, skulder og nakkesmerter. Det betyr ikke at det er en direkte årsak mellom lite anerkjennelse og symptomer, men det betyr at det er en sammenheng.  Arbeidstakere som rapporterer å oppleve anerkjennelse og feedback derimot rapporterer ikke like mange symptomer.

Manglende anerkjennelse ser ut til å henge sammen med mindre trivsel på jobben.

Anerkjennelse er ikke ros. Bli sett for den vi er, hva vi bidrar med

  1. Respekt og verdighet
  2. Ansvar, autonomi, frihet
  3. Feedback og ro

Hva kan bedriften gjøre:

Gi feedback, belønning: ros, spennende oppgaver

Vise at jobben er viktig for virksomheten.

Ta ansatte med på å ta viktige beslutninger

Vise de ansatte «Du er viktig for oss. Vi ønsker å ta deg med på råd»

Anerkjennelse er et grunnleggende menneskelig behov.

Anerkjennelse påvirker arbeidsgleden og helsen!

Fortsatt lyst å lese mer om anerkjennelse og takknemlighet? Klikk her 👇🏼

https://psykologisk.no/2020/08/derfor-er-takknemlighet-og-anerkjennelse-sa-viktig-for-arbeidsplassen/

Lignende artikler