SOMMERGAVE TIL ALLE ANSATTE?

HVA MED EN DIGITAL SOMMERGAVE TIL DE ANSATTE MED EN VITAMINFILM  OG SOMMERHILSEN FRA PSYKOLOGEN? 
 
Mange legger nå bak seg et halvår med mye jobbing, og mange opplever stadig usikkerhet og har forstått at endring er kommet for å bli og vi må mestre kravene som settes til oss på stadig bedre måter.   
 
Vi ser også at høste vil medføre en del usikkerhet og krav om å mestre endringer på en tilfredstillende måte.  
 
I en vitaminfilm/sommmerhilsen vil jeg: 
 
Anerkjenne og normalisere menneskelige reaksjoner ut ifra mitt perspektiv som psykolog
Minne på Toleransevinduet og gi noen viktige  verktøy
Motivereinspirere og ansvarliggjøre de ansatte til å søke god restitusjon i ferien og minne de på at over sommeren er vi tilbake på jobb og vi vil trenge Mentale muskler, god selvledelse og godt samarbeid. 

Avslutningen på filmen kan være en challenge: Husk å restituere denne sommeren: Del gjerne med en kollega hvordan du skal restituere. 
 
Du kan spille meg god ved å skrive noen ord som jeg tar med inn i filmen, eks hva de ansatte står i nå og over sommeren, eller du kan komme med andre momenter som kan passe i filmen. 

Lignende artikler