Sykefravær


Det er ca 130.000 sykemeldte hver dag i Norge.

Jeg har ofte samtaler med sykemeldte og jeg lærer mye om hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra i sykefraværsoppfølgingen.

Denne uka lærte jeg noe fra en pasient som har vært sykemeldt lenge og som synes det er vondt og vanskelig.

Dette er et eksempel på modig og tøff ansatt som forsøker å spille lederene sine gode.
OG det er et eksempel på trygge og gode ledere som viser klokskap, skjønn og omsorg.


kontakt@psykologberge.no

Lignende artikler